Skip to main content
PETRE-ANCA-FOTO-VIAȚA-CA-O-VIAȚĂ! 2

Viața ca o...Viață! 2

Bunăoară, Viktor E. Frankl, în tezele sale logoterapeutice, arată că sunt trei căi prin care omul poate găsi un sens în viaţă.


Prima cale se referă la muncă, la ceea ce el numeşte „viaţă activă”, prin intermediul căreia omul „creează valori” sau „săvârşeşte” o faptă anume. (Nu trebuie să ai neapărat o profesie, poţi fi „creator de valori” şi dacă eşti casnic(ă) şi desfăşori activităţi strict gospodăreşti, pentru casă şi familia ta).


A doua cale este mai mult una contemplativă, „pasivă”, în care omul nu creează, ci primeşte în dar ceva de care se poate bucura – frumosul, binele, adevărul din natură sau din cultură, ori dragostea unei alte persoane.


A treia cale şi ultima prin care omul poate găsi sensul în viaţă este suferinţa. În acest din urmă caz, sensul poate fi tocmai de a îndura cu demnitate şi curaj suferinţa care nu o poate înlătura pe moment.


Modul în care omul îşi acceptă soarta şi toată suferinţa pe care aceasta i-o cauzează, modul în care îşi duce crucea, îi oferă oportunităţi ample – chiar şi în cele mai teribile împrejurări „în căsnicie sau în boală” – să adauge un sens şi mai profund vieţii sale.
În orice situaţie, se poate rămâne demn, curajos, altruist, nobil şi empatic.


Dragi prieteni, dragi oameni, vreau să mă înţelegeţi bine, că sensul vieţii diferă de la un om la altul, de la o zi la alta şi de la o oră la alta. În fiecare moment, în funcţie de starea noastră lăuntrică şi de factorii externi, ne putem schimba sensul vieţii. Şi aşa trebuie să fie pentru specia umană.


Dar, în fond, ceea ce contează nu este sensul vieţii în general, ci mai degrabă sensul specific al vieţii omului la un anumit moment dat. Nu există niciun şablon, nicio schemă, niciun panaceu, nicio regulă. Nu trebuie căutat sensul abstract al vieţii.
Fiecare dintre voi are propria sa vocaţie, propria sa misiune pentru această viaţă. Este şi motivul pentru care niciunul dintre voi nu poate fi înlocuit şi viaţa lui este irepetabilă (acum).


Sarcina voastră este pe atât de unică, pe cât de unică este oportunitatea voastră de a o îndeplini.


Voi, dragii mei, sunteţi chestionaţi de viaţă şi numai voi puteţi răspunde vieţii, doar răspunzând pentru propria viaţă.


Pentru asta trebuie să fiţi doar responsabili. În viaţă, totul se întâmplă cu un rost, fiecare eveniment are un scop şi orice situaţie are lecţia sa. Eşecul, fie el personal, profesional sau chiar spiritual, este esenţial pentru dezvoltarea personalităţii şi a identităţii.


Odată şi odată, veţi învăţa că stăpânirea de sine şi grija perseverentă pentru minte, trup şi suflet sunt esenţiale pentru a vă găsi sinele superior şi a vă trăi viaţa visurilor voastre. Fiecare aţi avut un vis atunci când aţi fost copil, adolescent, tânăr sau adult şi, ajuns la o anumită vârstă, să constataţi că visul a rămas un…„vis”.

Chiar credeţi că nu se poate realiza? Sunteţi infantili, numai cine nu vrea nu-şi poate realiza visul, numai cine nu are încredere în el, numai cine visează ceva ce omul nu poate realiza (nu stă în puterea omenească), numai cine are o stimă de sine scăzută nu-şi poate îndeplini visul, numai fricoşii, laşii şi cei care nu au încredere în forţele lor, cred că visul lor nu se va materializa niciodată.

(va urma)