Skip to main content
PETRE-ANCA-FOTO-VIAȚA-CA-O...VIAȚĂ! 12

Viața ca o-VIAȚĂ!-12

Urmaţi-vă instinctul. Orice faceţi, faceţi bine. Orice faceţi nu este păcat. Viaţa nu crede în religie pentru că ea însăşi este o religie. Nu ascultă de oricine, nu are nevoie de ghid.


Râurile, florile, munţii, copacii, păsările, stelele, nu au nevoie de îndrumători.
Asemeni râului care ajunge la ocean, oricare dintre voi puteţi ajunge la sursa divină.
Râul, fără slujbă, fără hartă sau GPS, ajunge la ocean.


Voi, dacă vă urmaţi viaţa fără şmecherii, fără ezitări, şovăieli, din toată inima, ea vă va duce la sursa divină a tuturor lucrurilor. Nu aveţi nevoie de nimeni altcineva..


Trăiţi-vă viaţa!


Nu muriţi regretând – nefericiţi, cu teamă, vinovaţi, ruşinoşi, necăjiţi şi păcătoşi.
Pierdeţi frumuseţea morţii, claritatea ei, liniştea ei, profunzimea ei, parfumul ei. Moartea nu e un sfârşit, este apogeul vieţii, culmea acesteia.


Mulţi dintre voi vă pierdeţi viaţa, pentru că nu o trăiţi total. Nu vi se permite.


Sunteţi însetaţi, iar paharul vostru nu a fost niciodată plin.


Sunteţi înfometaţi, dar pentru voi nu a fost niciodată abundenţă.


Puţină apă nu vă potoleşte setea, este posibil să o facă şi mai mare. Numai cu un covrig sau un codru de mămăligă veţi ajunge schelete ambulante, vă veţi pierde demnitatea, frumuseţea, curajul, impetuozitatea, ambiţia, îndrăzneala. Veţi muri în lacrimi, nu cu un zâmbet pe buze şi faţa destinsă. După faţa mortului vă daţi seama dacă şi-a trăit sau şi-a pierdut vremea cu idei, dogme, porunci, sau dacă a fost împotriva vieţii.


Tot ce e împotriva vieţii e împotriva lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu şi viaţa sunt două denumiri ale aceleaşi surse. Rar veţi vedea un om murind cu o expresie radioasă pe faţă.
Pe faţa lui veţi vedea toată mizeria ieşind la suprafaţă: teama de pedeapsă, de iad, de judecată, toate apar acolo.


V-aţi pus vreodată întrebarea, de ce sunteţi ucişi secundă de secundă de învăţătura dogmatică? De ce vi se distruge curajul de a trăi frumos şi demn? De ce vi se inoculează frica de necunoscut?


Iarăşi sunt nevoit să mă întorc la „Profetul” de Kahlil Gibran, care, în Discursul patruzeci şi unu, spune:
„Aţi vrea să cunoaşteţi taina morţii?
Ci cum veţi afla-o, dacă nu căutând-o în inima vieţii?
---------------------------------------------------------------------
Dacă, într-adevăr, voiţi a contempla spiritul morţii, deschideţi-vă larg inima spre trupul vieţii. Fiindcă viaţa cu moartea una sunt, cum sunt fluviul şi oceanul.
(va urma)